Д-р Румяна Славова - УНГ-болести

Прегледи, изследване на слуха- аудиометрия,
гласова рехабилитация при смущение на говора,
амбулаторни операции
служ.тел:0391 76991-371   GSM 0887 931 630


   Д-р Иван Симеонов - УНГ-болести

Прегледи, изследване на слуха- аудиометрия,
гласова рехабилитация при смущение на говора,
амбулаторни операции
служ.тел:0391 76991-371   GSM  0898 800 179
Кабинет № 32

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Славова

четни дати
14.30-18.00
14.30-18.00
14.30-18.00
14.30-18.00
нечетни дати
09.30-13.00
09.30-13.00
09.30-13.00
09.30-13.00
09.30-13.00
Д-р Симеонов

четни дати
08.30-13.00
08.30-13.00
08.30-13.00
08.30-13.00
нечетни дати
14.00-17.30
14.00-17.30
13.30-18.30
14.00-17.30
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by MC1