Д-р Румяна Славова - УНГ-болести

Прегледи, изследване на слуха- аудиометрия,
гласова рехабилитация при смущение на говора,
амбулаторни операции
служ.тел:0391 289-371   GSM 0887 931 630


   Д-р Иван Симеонов - УНГ-болести

Прегледи, изследване на слуха- аудиометрия,
гласова рехабилитация при смущение на говора,
амбулаторни операции
служ.тел:0391 289-371   GSM  0898 800 179
Кабинет № 32

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Славова

На четни дати
14.00-17.30
14.00-17.30
14.00-17.30
14.00-17.30
14.00-17.30
На нечетни дати
09.00-12.30
09.30-12.30
09.00-12.30
09.00-12.30
9.00-12.30
Д-р Симеонов

На четни дати
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-13.00
На нечетни дати
13.30-18.30
13.30-18.30
13.30-18.30
13.30-18.30
13.30-18.30
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by v10