All rights reserved Powered by MC1
Д-р Веселин Туртов Ортопедо-травматолог

Прегледи, ехография на тазобедрени стави ,
  хирургична обработка рани

служ. тел:0391-76991-269   GSM  0889 338 362

Кабинет № 5

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р В. Туртов
09.30-12.00
13.00-14.00
09.30-12.00
13.00-14.00
09.30-12.00
13.00-14.00
09.30-12.00
13.00-14.00
09.30-14.00
-


Медицински Център Димитровград