Д-р Елисавета Стефанова  – Очни болести

Прегледи, компютърна периметрия,
корекция на зрението,
малки амбулаторни операции, фундумикроскопия

служ.тел:0391-76991-372   GSM  0887 374 189

Кабинет № 33

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Е.Стефанова
13.30-18.00
07.30-13.00
07.30-13.00
13.30-18.00
07.30-13.00
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by MC1