Д-р Румяна Славова – УНГ болести

Прегледи, изследване на слуха- аудиометрия,
гласова рехабилитация при смущение на говора,
амбулаторни операции

служ.тел:0391-289-371   GSM 0887 931 630

Кабинет № 32

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Р.Славова

На четни дати
14.00-17.30
14.00-17.30
14.00-17.30
14.00-17.30
14.00-17.30
На нечетни дати
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by v10