Д-р Румяна Славова – УНГ болести

Прегледи, изследване на слуха- аудиометрия,
гласова рехабилитация при смущение на говора,
амбулаторни операции

служ.тел:0391-76991-371   GSM 0887 931 630

Кабинет № 32

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Р.Славова

четни дати
14.30-18.00
14.30-18.00
14.30-18.00
14.30-18.00
нечетни дати
9.30-13.00
9.30-13.00
9.30-13.00
9.30-13.00
9.30-13.00
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by MC1