Д-р Иван Симеонов -УНГ болести

Прегледи, изследване на слуха- аудиометрия,
гласова рехабилитация при смущение на говора,
амбулаторни операции

служ.тел:0391-76991-371   GSM  0898 800 179

Кабинет № 32

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
четни дати
08.30-13.00
08.30-13.00
08.30-13.00
08.30-13.00
нечетни дати
14.00-17.30
14.00-17.30
13.30-18.30
14.00-17.30
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by MC1