Д-р Иван Симеонов -УНГ болести

Прегледи, изследване на слуха- аудиометрия,
гласова рехабилитация при смущение на говора,
амбулаторни операции

служ.тел:0391-289-371   GSM  0898 800 179

Кабинет № 32

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р И.Симеонов

На четни дати
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-13.00
На нечетни дати
13.30-18.30
13.30-18.30
13.30-18.30
13.30-18.30
13.30-18.30
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by v10