All rights reserved Powered by MC1
   Д-р  Мария Янкова - Лекар

Диагностични ренгенови изследвания
/скопии,графии и контрасни рентгенови изследвания/


служ.тел:0391-76991-289  GSM  0887 601 230

Кабинет № 7

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р  М.Янкова
8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00
Медицински Център Димитровград