All rights reserved Powered by v10
  Д-р Иван Пальонов Терапевт

Прегледи, ехография на коремни органи,
ехография на щитовидна жлеза

служ.тел: 0391-289-235

Кабинет № 36

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р И.Пальонов
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
Медицински Център Димитровград