Д-р Веселин Туртов – Ортопедотравматолог

   Прегледи, ехография на тазобедрени стави ,
  хирургична обработка рани

служ. тел:0391- 289-269   GSM  0889 338 362

Кабинет № 5

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р В.Туртов
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00


Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by v10