Д-р Даниела Колева – Невролог

Прегледи, Доплер на  мозъчни  съдове
служ.тел:0391 76991-224 GSM   0889  316  420


Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Д. Колева
08.00-12.00
13.00-16.30
08.00-12.00
13.00-16.30
08.00-12.00
13.00-16.30
08.00-12.00
13.00-16.30
08.00-12.00
13.00-15.30


Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by MC1