Д-р Даниела Колева – Невролог

Прегледи, Доплер на  мозъчни  съдове
служ.тел:0391 289-224 GSM   0889  316  420

    Д-р Милена Крушарска Невролог

Прегледи ,ЕЕГ-изследвания,
Доплер изследвания на мозъчни съдове
служ.тел: 0391 289-235   GSM  0889214912

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Д. Колева
Кабинет № 34
08.00-16.30
08.00-16.30
08.00-15.30
08.00-16.30
8.00-16.30


Д-р М.Крушарска
Кабинет № 37
13.0015.00
13.00-15.00
13.00-14.00
13.00-15.00
13.00-15.00

Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by v10