All rights reserved Powered by MC1
  Д-р Мариана Георгиева-Мазълова
Ендокринолог

Прегледи, ехография на щитовидна жлеза

служ.тел:0391-76991-319    GSM  0898 535 930

Кабинет № 42

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р МарианаГеоргиева
7.30-13.30
13.00-18.00
7.30-13.30
7.30-13.30
7.30-13.30
Медицински Център Димитровград