All rights reserved Powered by v10

   Д-р Милена Крушарска – Невролог

Прегледи ,ЕЕГ-изследвания,
Доплер изследвания на мозъчни съдове

служ.тел:0391-289-235   GSM  0889214912

Кабинет № 37

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Крушарска
13.0015.00
13.00-15.00
13.00-14.00
13.00-15.00
13.00-15.00
Медицински Център Димитровград