All rights reserved Powered by v10

   Д-р Йордан Иванов Хирург

Прегледи, ехография на коремни органи ,
хирургична обработка на рани

служ.тел: 0391-289-289  GSM  0887 925 285

Кабинет № 7

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Й.Иванов
9.30-13.00
8.00-12.00
8.00-11.30
8.00-11.30
8.00-12.00
Медицински Център Димитровград