All rights reserved Powered by v10

  Д-р Георги Иванов – Хирург

Прегледи, ехография на коремни органи ,
хирургична обработка на рани

служ.тел:0391-289-289  GSM  0889 617 635

Кабинет № 7

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Г. Иванов
14.00-15.30
12.00-14.00
12.00-13.30
12.00-14.00
12.00-14.00
Медицински Център Димитровград