Д-р Йордан Иванов Хирург

Прегледи, ехография на коремни органи ,
хирургична обработка на рани

служ.тел: 0391-76991-289  GSM  0887 925 285

Кабинет № 7

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Й.Иванов

На четни дати
13.00-15.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
На нечетни дати
08.00-13.00
08.00-12.00
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-13.00
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by MC1