Д-р Мариана Георгиева - Мазълова
Ендокринолог
  
Прегледи, ехография на щитовидна жлеза

служ.тел:0391 289-319    GSM  0898 535 930

Кабинет № 42

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Мариана Георгиева-Мазълова
7.30-16.30
9.30-18.00
7.30-16.30
7.30-16.30
7.30-16.30
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by v10