Д-р Катя Георгиева - Педиатър,
Детски ревмокардиолог

Прегледи,трансфонтанеална ехография,
коремна ехография, ехография тазобедрени стави,
ехокардиографии

служ.тел: 0391 289-373 GSM 0887 229 912

Кабинет № 41Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Педиатрия
Детска кардиология
9.00-11.00
11.00-13.30
9.00-11.00
11.00-13.30
9.00-11.00
11.00-13.30
9.00-11.00
11.00-13.30
9.00-11.00
11.00-13.30


Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by v10