“Медицински център - Димитровград” ЕООД
гр. Димитровград бул. “Христо Ботев” №29
тел./факс: 0391 67700 / 0391 289340 (регистратура)
               0391 60408

e-mail: mc_dimitrovgrad@mail.bg
www.MC-Dimitrovgrad.com
Уважаеми граждани ,

Вашите сигнали за корупция и конфликт на интереси може да подадете на тел. 62-28-72  на Регионалния център по здравеопазване гр.Хасково или на електронен адрес :
All rights reserved Powered by v10
Медицински Център Димитровград
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12