Д-р Виолета Петлешкова - Акушерство и гинекология

   Прегледи, ехография на малък таз , цитонамазки

служ.тел: 0391-76991-251 GSM 0898 747 276

  Кабинет № 48

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р В.Петлешкова
15.00-16.00
08.00-09.00
15.00-16.00
15.00-17.00
15.00-16.00
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by MC1