Медицински Център Димитровград
ПУБЛИЧНИ  ПОКАНИ
All rights reserved Powered by v10
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

" Доставка,въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за надграждане на Апаратура за образна диагностика
за нуждите на " Медицински център - Димитровград  ЕООД"


  


           

Създаден на 7 ноември 2014 година  


           

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.101 Б ОТ ЗОП С ПРИЛОЖЕНИЯ:

"Доставка,  въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка  на оборудване и софтуерни лицензи  за  надграждане на апаратура за ултразвукова образна диагностика за нуждите на "Медицински център - Димитровград " ЕООД "


Създаден на 9 ноември 2015 година

  


           

Публична покана  


           

Приложение към публична покана  


           

Валидна до 19 ноември 2015  


           

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.101 Б ОТ ЗОП С ПРИЛОЖЕНИЯ:

"Доставка,  въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на Дигитална таблица за изследване на зрителната острота за нуждите на "Медицински център - Димитровград " ЕООД "
Създаден на 9 ноември 2015 година

  


           

Публична покана  


           

Приложение към публична покана  


           

Валидна до 19 ноември 2015  


           

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.101 Г ОТ ЗОП

Публична покана съгласно гл. 8 а с предмет:
Доставка,  въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка  на оборудване и софтуерни лицензи  за  надграждане на апаратура за ултразвукова образна диагностика за нуждите на "Медицински център - Димитровград " ЕООД "

Протокол  


           

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ - 20 БРОЯ НАСТОЛНИ КОМПЮТРИ И 1 БРОЙ ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР "


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА АВТОМАТИЧНО ПРОЯВЯВАНЕ НА РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ"

  


           

Приложение към Публична покана
Създадена на 4 април 2013 г.
Валидна до 18 април 2013 г. 16:00 часа
Публична покана
Валидна до  04.05.2012 г.   16.00 часа
Приложение към Публична покана
Създадена на 27 април 2012 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

За провеждане на процедура за избор на изпълнител на
СМР- Ремонт на коридори на Медицински Център - Димитровград  


           

П   О   К    А   Н   А
Валидна до 20.08.2013 г. 14.00 ч.
Публична покана  


           

Приложение към публична покана  


           

Валидна до 17 ноември 2014  


           

Публична покана  


           

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.101г ОТ ЗОП
Публична покана съгласно гл.8а : Доставка,  въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на Дигитална таблица за изследване на зрителната острота за нуждите на "Медицински център - Димитровград " ЕООД

Protokol  


           

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, СКЛЮЧЕН ПО РЕДА НА ГЛАВА  ОСМА "А"
Публична покана съгласно гл.8а : "Доставка,  въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка  на оборудване и софтуерни лицензи  за  надграждане на апаратура за ултразвукова образна диагностика за нуждите на "Медицински център - Димитровград " ЕООД 


Dogovor  


  


           

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Публична покана съгласно гл.8а : "Доставка,  въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка  на оборудване и софтуерни лицензи  за  надграждане на апаратура за ултразвукова образна диагностика за нуждите на "Медицински център - Димитровград " ЕООД 


Pldt.doc  


           

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, СКЛЮЧЕН ПО РЕДА НА ГЛАВА  ОСМА "А"
Публична покана съгласно гл.8а :
"Доставка,  въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на Дигитална таблица за изследване на зрителната острота за нуждите на "Медицински център - Димитровград " ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Публична покана съгласно гл.8а  "Доставка,  въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на Дигитална таблица за изследване на зрителната острота за нуждите на "Медицински център - Димитровград " ЕООД 

Pldt  


           

Dogovor