Медицински Център Димитровград
                                      "ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕТО НИ!"


Уважаеми съграждани,
Ръководството и персоналът на МЦ - Димитровград, призовават всекиго, който има възможността да помогне основно с консумативи: дезинфектанти, ръкавици, маски, кухненска хартия, спирт и други материали за еднократна употреба, които биха помогнали за най-ефективното и безопасно обслужване на пациентите ни.
Даренията ще се приемат в МЦ - Димитровград.
За повече информация: тел: 0888987397
Нека всички бъдем добротворци!