All rights reserved Powered by v10

  Д-р Вълчо Митрушев  -  Рентгенолог

Диагностични рентгенови изследвания
/скопии,графии и контрасни ренгенови изследвания/

тел:0391-289-353  GSM: 0888456676

Кабинет  №  20

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р В.Митрушев
8.00-9.00
8.00-9.00
8.00-9.00
8.00-9.00
8.00-9.00
Медицински Център Димитровград