All rights reserved Powered by v10
Д-р Даниела Колева Невролог

Прегледи, Доплер на  мозъчни  съдове

служ.тел:0391-76991-224 GSM  0889  316  420

Кабинет – 34

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Д. Колева
08.00-12.00
13.00-16.30
08.00-12.00
13.00-16.30
08.00-12.00
13.00-16.30
08.00-12.00
13.00-16.30
08.00-12.00
13.00-15.30
Медицински Център Димитровград