Д-р Кристина Мицева - Кардиолог

  Прегледи, ехокардиографии,
холтер, велоергометрии

тел. 0391 6 16 68
служ.тел:289-223

Кабинет № 44

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р Мицева
08.00-16.30
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-16.30
08.00-16.30
Медицински Център Димитровград
All rights reserved Powered by v10