All rights reserved Powered by v10
Д-р Албена Карагьозова  -  Лекар

Диагностични ренгенови изследвания
/скопии,графии и контрасни рентгенови изследвания/

тел:0391-289-353  GSM: 0886862659
Кабинет № 20

Амбулаторни
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
прегледи
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
( от – до )
Д-р А.Карагьозова
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
Медицински Център Димитровград